ZAKRES USŁUG

•sporządzanie opinii i ekspertyz w zakresie rekonstrukcji przebiegu kolizji i wypadków drogowych (w tym programem V-SIM),
•sporządzanie wycen wartości pojazdów samochodowych programem Info-Ekspert,
•sporządzanie wycen wartości pojazdów uszkodzonych w kolizjach drogowych i wysokości szkód,
•sporządzanie kosztorysów napraw pojazdów programem Audatex i Eurotax,
•sporządzanie ekspertyz odnośnie stanu technicznego pojazdów,
•sporządzanie opinii w zakresie ustalania przyczyn powstania uszkodzeń w pojazdach,
•wydawanie ekspertyz w zakresie oryginalności numerów nadwozia i podwozia pojazdów,
•sporządzanie wycen wartości pojazdów dla Urzędów Celnych,
•sporządzanie wycen wartości pojazdów, maszyn i urządzeń dla banków, towarzystw leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych, firm i indywidualnych klientów.