IMG_4267

Jestem certyfikowanym rzeczoznawcą samochodowym z wieloletnim stażem. Do realizowanych zadań podchodzę z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem.

Posiadam wykształcenie wyższe techniczne, specjalność: samochody i ciągniki. Ukończyłem studia podyplomowe: Ekspertyza wypadku drogowego organizowane na Politechnice Krakowskiej z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Rzeczoznawca ds. wyceny maszyn i urządzeń i Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego oraz wyceny maszyn i urządzeń.
Jestem rzeczoznawcą certyfikowanym (nr certyfikatu 123/02/05/08/11/14) przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 068, w zakresie kompetencji:
- technika samochodowa,
- ruch drogowy, w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,
- wycena wartości pojazdów samochodowych oraz jakości napraw powypadkowych.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych .